20.11.16

Hjemme natt.

21.11.16

Rått og råte.

Natur i kronologisk rekkefølge.

104

109

110

113

117

125

143

148